Aktiva substanser

Med aktiva substanser menas vad det är i en speciell produkt som gör den verksam. I många fall handlar det om att en typ av antihistamin som är den aktiva substansen. Att kalla ett antihistamin “aktiv substans” är dock en sanning med modifikation då det är ett generellt namn på samma sätt som att “anti-inflammatoriska medel” är generellt för substanser som agerar anti-inflammatoriskt i kroppen.

För de aktiva substanserna som finns i denna undergrupp handlar det snarare om vilken verkanstyp eller medicintyp produkterna är baserade på, om det så är antihistaminer, kortison eller liknande. Under denna generella grupp finns specifika aktiva substanser som kan skiljas åt mellan de olika produkterna.

Sök
Allergisk mot katter?
Prova själv hemma med detta självtest för kattallergi.
Läs på förpackningen!
Som med alla mediciner gäller det att du läser ordentligt vad som står på förpackningen och att du konsulterar en läkare för råd om hur du ska sköta dina allergiproblem. Allergimediciner.se tar inte ansvar för eventuella problem som uppkommit på grund av råd, eller brist på råd, från denna sida. Informationen kan vara dåligt uppdaterad eller i värsta fall direkt felaktig. Du uppmanas att kontrollera uppgifterna med en läkare och inte använda informationen på denna sida som utgångspunkt för självmedicinering.