Aktiva substanser

Med aktiva substanser menas vad det är i en speciell produkt som gör den verksam. I många fall handlar det om att en typ av antihistamin som är den aktiva substansen. Att kalla ett antihistamin “aktiv substans” är dock en sanning med modifikation då det är ett generellt namn på samma sätt som att “anti-inflammatoriska medel” är generellt för substanser som agerar anti-inflammatoriskt i kroppen.

För de aktiva substanserna som finns i denna undergrupp handlar det snarare om vilken verkanstyp eller medicintyp produkterna är baserade på, om det så är antihistaminer, kortison eller liknande. Under denna generella grupp finns specifika aktiva substanser som kan skiljas åt mellan de olika produkterna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>