Antihistamin

Vid allergiska reaktioner frigörs så kallade histaminer. Dessa histaminer orsakar klåda, rinnande ögon och andra symptom man förknippar med allergier.

Vid en allergisk reaktion får man en alltför stark reaktion av en så kallade allergen (till exempel pollen). Histaminerna som frigörs gör då att blodvätskan får ökad permabilitet, det vill säga förmåga att tränga ut ur blodkärlen. Det är när vätskan tränger sig ut ur blodkärlen som man får rinnande ögon och näsa samt rodnader.

Det flesta allergimediciner innehåller därför dessa antihistaminer som motverkar dessa symptom. Antihistaminerna motverkar den överflödiga reaktionen av histaminerna genom att blockera receptorerna för dem i kroppen.

Förut gjorde antihistaminer att man blev trött men moderna antihistaminer har ofta inte denna bieffekt. Snarare kan antihistaminerna skapa bieffekter som hjärtklappning och hyperventilation då de påverkar det autonoma nervsystemet.

Exempel på en antihistamin är ketotifen.

Sök
Allergisk mot katter?
Prova själv hemma med detta självtest för kattallergi.
Läs på förpackningen!
Som med alla mediciner gäller det att du läser ordentligt vad som står på förpackningen och att du konsulterar en läkare för råd om hur du ska sköta dina allergiproblem. Allergimediciner.se tar inte ansvar för eventuella problem som uppkommit på grund av råd, eller brist på råd, från denna sida. Informationen kan vara dåligt uppdaterad eller i värsta fall direkt felaktig. Du uppmanas att kontrollera uppgifterna med en läkare och inte använda informationen på denna sida som utgångspunkt för självmedicinering.